ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ความเป็นมาและภารกิจ

คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2550 จนปรากฏผลทำให้มีสถานศึกษาพอเพียง กว่า 21,126 แห่งทั่วประเทศ ในปี 2558 ดังนั้น เพื่อเสริมหนุน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของ ภาครัฐและภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ และความยั่งยืนของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษาโดยเน้นการค้นหาแบบอย่างปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณค่าและ คุณประโยชน์เพื่อนำมาเผยแพร่และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาทุกระดับ และนักเรียนแกนนำบนฐานของงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะช่วยเสริมหนุน สถานศึกษาพอเพียงให้มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างจนสามารถ ขยายผลได้อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *